"Ainava kopā ar mazo Mulu" ir pirmā grāmata sērijā berniem par latviešu vizuālās mākslas klasiķiem "Mazā Mula pēta".


Lasītāji kopā ar Mulu izzina konkrēto makslas žanru, dialoga veidā, apspriežot mākslas darbus iepazīst latviešu gleznotājus. Šajā grāmatā tiek pētīti Vilhelma Purvīša, Jūlija Federa, Pētera Kundziņa, Konrāda Ubāna, Jaņa Rozentāla u.c.. latviešu mākslinieku darbi, kas atrodas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Gunta Belēviča, Dinas un Jāņa Zuzāna kolekcijās.  Raimonds Staprāns, latviešu gleznotājs saka: "Šī grāmata pieradinās bērnu domāt par mākslu, to baudīt un novērtēt. Es ceru, ka šis izdevums tiks pienācīgi novērtēts no bērniem un it sevišķi no to vecākiem, kuri grāmatu viņiem pirks." Grāmatas ilustrācijas veidojis mākslinieks Reinis Pētersons.


Šī ir otrā grāmata sērijā "Mazā Mula pēta".

Kas ir māksla? Kā top māksla? Kas ir geznotājs un rakurss? Ko dara tēlnieks? Tie varētu būt tikai daži jautājumi, uz kuriem bērni grib rast atbildes brīdī, kad sastopas ar jēdzienu "māksla". Grāmata sniedz atbildes uz šiem un citiem jautājumiem un piedāvā iepazīt spilgtākot latviešu gleznotājus, kuri savos darbos atveidojuši dzīvniekus - Janis Rozentāls, Ģederts Eliass, Kārlis Padegs, Romans Suta, Leonīds Āriņš, Teodors Zaļkalns u.c.., kuru darbi atrodas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Mūkusalas Mākslas salona un Tukuma muzeja kolekcijās. 


Nāc, pieejam tuvāk pie spoguļa! - tētis aicina un ļauj Mulai ielūkoties atspulgā. - Redzi, mums pretī raugās maza, skaista lēdija un viņas tētis. Ja mūs abus tagad vērotu mākslinieks, viņš pētītu mūsu sejas un pozu, kādā mēs te stāvam, un meklētu tieši mums abiem īpašo izteiksmi, lai ar krāsu palīdzību atveidotu to skaistā gleznā. Grāmatā "Mula un porterts", kura ir trešā sērijā "Mazā Mula pēta", var uzzināt, kā top porterts, var iepazīt divpadsmit spilgtus māksliniekus, kuri strādājuši portertu žanrā - Boriss Bērziņš, Jūlijs Feders, Aleksandra Beļcova, Edgars Iltners, Jānis Pauļuks, Maija Nora Tabaka, Oto Skulme u.c.. Var mācīties saskatīt atšķirību starp parādes portretu, pašportertu un dažādām tēla studijām mākslā. Grāmatā iekļautie mākslas darbi atrodas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Mūkusalas Mākslas salona un Tukuma muzeja kolekcijās.


"Klusā daba kopā ar mazo Mulu" ir noslēdzošā grāmata sērijā "Mazā Mula pēta". Klusās dabas žanrs dod mums iespēju plašāk atvērt acis un labāk ieraudzīt lietas, kuras lietojam ikdienā. Piemēram: krūzītei var būt skaista forma, galdautam - neparasts raksts un šķivim - koša krāsa. Šajā grāmatā, kas paredzēta pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem, mazā Mula kopā ar mākslinieku Kārli piedavā izpētīt noslēpumaino priekšmetu pasauli, gan vērojot latviešu mākslinieku gleznas, gan zīmēt pašiem.  Grāmatā iekļauti Daces Lielās, Imanta Lancmaņa, Imanta Vecozola, Viļa Ozola, Līvijas Endzelīnas, Aijas Zariņas u.c. mākslinieku darbi no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un Mūkusalas Mākskas salona kolekcijām.