Izvēlne
Your Cart

Privātuma politika

Vispārīgā informācija

Mums ir svarīgs jūsu datu privātums, šajā dokumentā atradīsiet informāciju, kādus Personas datus un kā mēs apstrādājam.

Definīcijas

Pārzinis - Mēs SIA “Mula” esam personas datu Pārzinis Personas datiem, ko iesniedzat mums.

Personas dati - jebkura informācija kuru ieguvis Pārzinis un kas tieši vai netieši attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Apstrāde - jebkura aktīvai vai pasīva darbība ar Personas datiem (tostarp iegūšana, saglabāšana, nodošana).

Prece - prece, kuru piedāvā Pārzinis

Kādus Personas datus apstrādājam?

Mēs apstrādājam Personas datus, ko pats par sevi esat sniedzis/usi mums, piemēram, lai iegādātos kādu no mūsu Precēm. Tie ir tādi Personas dati kā vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, preces piegādes adrese.

Kādēļ mums nepieciešami Personas dati?

Personas datus mēs ievācam, lai nodrošinātu preces iegādi, atgriešanu un uzturētu pircēju profilu, ja esat izvēlējies tādu izveidot. Personas dati ir nepieciešami, lai izrakstītu Jums rēķinu un nogādātu preci. Pircēju profila informācija tiek izmantota ērtākai pasūtījuma noformēšanai. Tāpat informācija tiek saglabāta grāmatvedības nodrošināšanai.

Cik ilgi Personas dati tiek glabāti?

Personas dati tiek saglabāti tik ilgi, cık tas nepieciešams mērķim, kam tie tiek izmantoti. Piemēram, Personas dati tiek iekļauti rēķinos, informācija par rēķiniem saskaņā ar grāmatvedību regulējošiem normatīvajiem aktiem mums ir jāglabā 10 gadus. Personas datus, kas tiek izmantoti saziņai/preces nogādāšanai, saglabāsim līdz brīdim, kad būsim nogādājuši Jums Preci vai sazinājušies ar Jums par interesējošo jautājumu. Profila informācija tiek glabāta kamēr profils ir aktīvs (nav dzēsts).

Vai dati tiks nodoti trešām personām?

Mēs izmantojam ārpakalpojumus savas darbības nodrošināšanai, tādēļ Jūsu Personas dati var tikt nodoti:

  • uzņēmumam, kas sniedz mums grāmatvedības pakalpojumus;
  • pasta pakalpojumu vai kurjerpakalpojumu uzņēmumam Preces piegādes nodrošināšanai. 

Tāpat Personas dati var tikt nodoti tiesībsargājošām iestādēm un amatpersonām, ja tām ir tiesības šādu informāciju pieprasīt vai arī lai aizsargātu mūsu tiesiskās intereses.

Kā es varu uzzināt par savu Personas datu apstrādi un kādas ir manas tiesības?

Šajā dokumentā esam snieguši informāciju par Jūsu Personas datu apstrādi, bet Jums ir tiesības pieprasīt informāciju arī individuāli par tieši Jūsu Personas datiem, par to kādi Personas dati atrodas mūsu pārziņā, kā tie iegūti, kādiem mērķiem mēs tos apstrādājam, kam tie ir izpausti. 

Ja Jūs konstatējat nepilnības Personas datos, Jums ir tiesības pieprasīt šo datu labošanu.

Informāciju par Personas datiem mūsu rīcībā varat pieprasīt arī strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā.

Jums ir tiesības pieprasīt Personas datu dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, ja to apstrāde nav pamatota. Ja vēlaties dzēst savu Pircēja profilu, sazinieties ar mums.

Informāciju varat iegūt atsūtot iesniegumu uz e-pastu sazinies@drosikosi.com

Tāpat Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja uzskatāt, ka ir noticis Personas datu apstrādes pārkāpums.