Pirmsskolas un skolas vecuma bērni, lasot grāmatu "Glābējcūka", noteikti atpazīs sevi situācijā, kurā nonākuši grāmatas galvenie varoņi. Savukārt vecāki pasmaidīs par to, kāpēc ikdienā der atcerēties, ka radoša pieeja ir neiztrūkstošs atribūts bērnu audzināšanā un nogurdinošu ikdienas problēmu risināšanā. Tik bieži tāda Glābējcūka ir vajadzīga mums visiem! Opīti un omīti, savukārt, aicinām atsaukt atmiņā pašu bērnību, kad pieaugušie parasti tik bieži nejaucās bērnu pasaulē, daudz laika tika pavadīts pie dabas un negaidīti radoši izaicinājumi un atrisinājumi gaidīja teju vai aiz katra stūra.

Grāmatas autore Ieva Auziņa studējusi mākslas vēsturi Latvijas Mākslas Akadēmijā, 90. gadu vidū aktīvi darbojusies jauno mediju mākslas jomā, rakstījusi žurnālam "Studija", rīkojusi vairākas nozīmīgas mediju mākslas izstādes. Autore jau vairāk kā 10 gadus dzīvo starp Slovēniju un ASV. Stāsts "Glābējcūka" ir autores debija bērnu literatūrā.

Grāmatas māksliniece gleznotāja Ilze Raudiņa 15 oriģinālgleznās, kuras izmantotas par pamatu grāmatas "Glābējcūka" ilustrācijām, iedvesmojusies no Slovēnijas dabas, saglabājot dokumentālu atpazīstamību gleznojot garāko akmens tiltu Eiropā pāri kalnu upei Sočai.