24. februārī sākās karš. Tepat, pavisam netālu. Ukrainā. Krievija iebruka Ukrainā. Neaprakstāmas šausmas, cilvēku ciešanas, miruši bērni. Miljoni ukraiņu bēgļu straumē pameta savas mājas. Daudzi no viņiem nonāca Latvijā. Pārsvarā māmiņas ar bērniem. Nomocījušies, pārbijušies, cietuši emocionāli un daudzi no viņiem arī fiziski.


Tāpat kā daudziem citiem, arī manā galvā virpuļoja domas un bailes. Un pāri visam sajūta, ka jāpalīdz. Jāpalīdz ar to, ko tu pats vislabāk proti darīt. Manā gadījumā tās ir grāmatas un to ilustrēšana.


Lai Latvijā nonākušie ukraiņi justos gaidīti, atbalstīti un drošībā, es sāku zīmēt. Zīmēt jaunu grāmatu kā atbalstu bērniem, kuriem tagad ir jāiedzīvojas pilnīgi svešā valstī ar svešu kultūru un jāuzsāk mācības jaunā vidē.


Mēneša laikā tapa latviešu-ukraiņu bilingvālā ilustrētā ābece.


Nebija ne jausmas, kā to padarīt taustāmu, lai katrs bērniņš ābeci var paņemt rokās. Lai katram ukraiņu bērnam šeit Latvijā ir sava pirmā ābece. Ābece, kas palīdzēs izprast divu, pilnīgi dažādu alfabētu rakstību, burtu līdzības un skaņu atšķirības.


Katrs burts šajā ābecē ilustrēts ar attēlu asociatīvas uztveres nodrošināšanai. Grāmatas ilustrācijas šajā gadījumā ir galvenā stāstījuma valoda – palīgs bērnam saprast vārdu. Savukārt vārds aizved jau pie konkrētas skaņas un tad arī pie burta, ar kuru šo skaņu apzīmē rakstos. Tādējādi grāmatas ilustrācijas “sarunājas” ar lasītāju, un ābeci spēj “izlasīt” jebkurā valodā runājošs bērns vai pieaugušais.


Paldies izdevniecībai Droši un Koši, kuri uzreiz atsaucās idejai un sāka meklēt ceļus, lai grāmata taptu. Bija skaidrs, ka ābece būs dāvana mazajiem ukraiņiem, tādēļ bija jāmeklē finansējums.


Un zvaigznes tādos brīžos saliekas. Patiešām tā notiek!


Paldies Ziedot.lv, SIA Arctic Paper Baltic States un SIA Jelgavas tipogrāfija, ar kuru atbalstu izdevniecība varēja izdot 4 000 grāmatu eksemplāru. Par grāmatas patronesi kļuva Latvijas Valsts prezidenta dzīvesbiedre Andra Levite.


Paldies redaktorei Oļesjai Burkevicai, tulkotājai Jūlijai Timočkivai un maketētājai Liegai Krūklītei, kuras savu darbu paveica bez atlīdzības un zibens ātrumā.


Paldies arī visiem tiem, kuri ar savām labajām domām palīdzēja grāmatai tapt rekord īsā laikā!


Paldies!