Bilingvālā ābece bērniem latviešu un krievu valodas alfabēta apguvei. Autorei Mašai Zurikovai ir izdevies vienkāršā un līdz šim neierastā veidā sastatīt latviešu un krievu alfabēta burtus, parādot kopīgo un atšķirīgo gan abu valodu rakstu sistēmā, gan skaņu atspoguļojumā. Turklāt ābecē burti ir sarindoti nevis alfabētiskā secībā, bet iedalīti trijās grupās, balstoties uz to skaņu, kādu skaņu katrs burts apzīmē rakstos. Izmantot ābeci pedagogiem un vecākiem palīdzēs ievads, kurā izklāstīti grāmatas izveides principi un īsi raksturotas abu valodu fonētiskās sistēmas. Ņemot vērā izdevniecības Droši un koši pieredzi izglītojošu bērnu grāmatu veidošanā un izdošanā, nešaubos, ka arī grāmata Bilingvālā ābece būs noderīga, koša un bērnu iemīļota grāmata, kas turklāt sekmēs latviešu un krievu valodas alfabēta apguvi. Dr. Philol. Ilze Auziņa.

Idejas autore un ilustratore Maša Zurikova uzskatīja par nepieciešamību veidot šādu grāmatu, jo bērnu vidū, kuri dzīvo bilingvālās ģimenēs, un jauniešu vidū, kuriem skolā, kā otrā apgūstamā svešvaloda ir krievu valoda, nereti rodas problēmas uztvert un saprast valodu atšķirības un apgūt tās. Bilingvāla, ilustrēta ābece palīdzēs orientēties divās dažādās rakstībās – latviešu rakstībā, kuras pamatā ir latīņu alfabēts, un krievu rakstībā, kuras pamatā ir kirilica. Grāmatas mērķis ir radīt uztveres sasaisti un parādīt atbilsmes starp latviešu un krievu valodas alfabēta burtiem. Grāmatā ir atrodams gan latviešu, gan krievu valodas alfabēts, kā arī informācija tās lietotājiem. Ābecē burti ir sarindoti nevis alfabētiskā secībā, bet iedalīti trijās grupās, balstoties uz to skaņu, kādu katrs burts apzīmē rakstos. Katrs burts ilustrēts ar attēlu asociatīvas uztveres nodrošināšanai. 

Šajā grāmatā Ilustrācijām ir būtiska nozīme, jo tās ir neverbālās komunikācijas elements. Ilustrācija kļūst par stāstījuma elementu, kas neizmanto valodu tiešā veidā, nodrošinot, ka to var “izlasīt” jebkurā valodā runājošs bērns vai pieaugušais.

Grāmatas uzdevums ir atspoguļot latviešu un krievu alfabētu burtus, ilustrējot katru burtu ar attēlu. Mācoties valodas bērnam ir būtiski izveidot asociatīvās saites starp diviem dažādiem alfabētiem. Katram burtam tiek norādīta arī skaņa, ko šis burts apzīmē. Skaņas tiek attēlotas balstoties uz starptautiskā fonētiskā alfabēta (angļu: International Phonetic Alphabet, IPA) fonētiskās transkribēšanas principiem.